ɴóɴɢ (𝟷4/𝟶𝟷): ᴄ.ʟɪᴘ ‘ᴄʜᴀ ᴅƯỢɴɢ” đ̼.á̼ɴ̼ʜ̼ ʙé 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ ᴅ.ã ᴍ.ᴀɴ, đ̼.ậ̼ᴘ̼ đ.ầᴜ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ đếɴ ᴄ̼.ʜ̼ế̼ᴛ̼, xịᴛ ɴướᴄ ʟạɴʜ ɢɪữᴀ ᴍùᴀ đôɴɢ ᴍặᴄ ᴄʜᴏ ʙé ᴋêᴜ xɪɴ ᴛ.ʜảᴍ ᴛ.ʜɪếᴛ

ɴóɴɢ (𝟷4/𝟶𝟷): ᴄ.ʟɪᴘ ‘ᴄʜᴀ ᴅƯỢɴɢ” đ̼.á̼ɴ̼ʜ̼ ʙé 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ ᴅ.ã ᴍ.ᴀɴ, đ̼.ậ̼ᴘ̼ đ.ầᴜ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ đếɴ ᴄ̼.ʜ̼ế̼ᴛ̼, xịᴛ ɴướᴄ ʟạɴʜ ɢɪữᴀ ᴍùᴀ đôɴɢ ᴍặᴄ ᴄʜᴏ ʙé ᴋêᴜ xɪɴ ᴛ.ʜảᴍ ᴛ.ʜɪếᴛ

ᴛạɪ ʙảɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴠề ᴛử ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴅ ʟà ᴅᴏ ᴍấᴛ ᴍáᴜ ᴄấᴘ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠỡ ɢᴀɴ ᴘʜảɪ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢʜɪ ʙị ɴʜâɴ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴍẹ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ɴôɴɢ xᴜâɴ ʟᴜâɴ (ᴛʀú ᴛạɪ xóᴍ ʙảɴ ᴛạɪ, xã ᴠĩɴʜ ǫᴜᴀɴɢ, ᴛᴘ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ) ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶. ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟷, ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ᴍở ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ đốɪ ᴠớɪ ɴôɴɢ xᴜâɴ ʟᴜâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿) ᴛʀú ᴛạɪ xóᴍ 𝟺, xã ᴠĩɴʜ ǫᴜᴀɴɢ, ᴛᴘ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ, ᴛỉɴʜ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ᴠề ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ.

Cha dượng đánh chết con riêng của vợ - Ảnh 1.

Đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛổ 𝟹, ᴘʜườɴɢ Đề ᴛʜáᴍ, ᴛᴘ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜáᴜ ʜ.ᴛ.ᴅ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟼).

ᴄụ ᴛʜể, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟷𝟸, ᴄʜáᴜ ᴅ ʙị đốɪ ᴛượɴɢ ɴôɴɢ xᴜâɴ ʟᴜâɴ (ʟà ɴʜâɴ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴍẹ ʙé ᴅ) ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜâɴ, ɢʜế ɴʜựᴀ đáɴʜ, đá ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠàᴏ ᴍặᴛ, đầᴜ ᴠà ʙụɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴅ.

ᴛɪếᴘ đó, ʟᴜâɴ ʟôɪ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴠàᴏ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴠà ʟấʏ ᴠòɪ ɴướᴄ xịᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴋʜɪếɴ ᴄʜáᴜ ᴅ ướᴛ sũɴɢ. ᴅᴏ sợ ʙị ʟᴜâɴ đáɴʜ ᴛɪếᴘ ɴêɴ ᴄʜáᴜ ᴅ đã ᴄʜốᴛ ᴄửᴀ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ʟạɪ. ᴍặᴄ ᴅù đã đượᴄ ᴍẹ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ, ɴʜưɴɢ ʟᴜâɴ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴄʜáᴜ ʙé. ʟᴜâɴ đã ᴅùɴɢ ɢạᴄʜ ᴠà ᴛᴜᴀ – ᴠíᴛ để ᴄậʏ ᴄửᴀ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴛự đậᴘ đầᴜ ᴠàᴏ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ 𝟷𝟶 ᴄáɪ ʀồɪ ᴍớɪ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ.

chet con 2 tuoi 56136833 1(read-only)

​Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜáᴜ ᴅ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ᴛỉɴʜ ᴠà đượᴄ đưᴀ đɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

​ᴛạɪ ʙảɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛử ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ, sở ʏ ᴛế ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴅ ʟà ᴅᴏ “ᴍấᴛ ᴍáᴜ ᴄấᴘ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠỡ ɢᴀɴ ᴘʜảɪ”.

ʙé 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ ʙị đáɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ, ʙắᴛ đậᴘ đầᴜ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ đếɴ ᴄʜếᴛ, xịᴛ ɴướᴄ ʟạɴʜ ɢɪữᴀ ᴍùᴀ đôɴɢ – Ảɴʜ 𝟸.
ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɴôɴɢ xᴜâɴ ʟᴜâɴ ʙị ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ; đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʙị ᴄáᴏ ᴘʜảɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ ᴛʀêɴ 𝟷𝟾𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

​ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋể ᴛʀêɴ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɴôɴɢ xᴜâɴ ʟᴜâɴ ʙị ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ ᴠề ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ đɪểᴍ ʙ, ɴ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟷𝟸𝟹 ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ᴠà ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ ᴛʀêɴ 𝟷𝟾𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

sᴀᴜ 𝟷𝟸 ᴛʜáɴɢ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ʙà ᴠũ ᴛʜị ᴄʜâᴍ – ʙà ɴộɪ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠà đᴀᴜ xóᴛ ᴛʀướᴄ ᴄảɴʜ ᴛượɴɢ “ɴɢườɪ đầᴜ ʙạᴄ ᴛɪễɴ ᴋẻ đầᴜ xᴀɴʜ”.

ʙà ɴʜớ ʟạɪ ɴɢàʏ ʜôᴍ đó ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜáᴜ ᴍìɴʜ ʙị đáɴʜ ʙà ʟɪềɴ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴄʜạʏ sᴀɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ. ᴠừᴀ ᴄʜạʏ ᴠàᴏ ɴʜà ʙà đã ɴɢʜᴇ ᴛʜấʏ ᴛɪếɴɢ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴋêᴜ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ.

ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ Đợɪ – ʜàɴɢ xóᴍ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴅ ᴋể ʟạɪ: “ᴄó ʟầɴ ᴛôɪ đɪ ʟàᴍ ʙᴜổɪ ᴛốɪ, ᴛìɴʜ ᴄờ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ǫᴜảɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜì ᴛʜấʏ ᴀɴʜ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.