M̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼â̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼à̼п̼ ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ấ̼т̼ ̼һ̼ế̼т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼â̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ᴄ̼һ̼.̼á̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ò̼п̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼6̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ả̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ạ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼.̼ẽ̼ᴏ̼’̼

M̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼â̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼à̼п̼ ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ấ̼т̼ ̼һ̼ế̼т̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼â̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ᴄ̼һ̼.̼á̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ò̼п̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼6̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ả̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ạ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼.̼ẽ̼ᴏ̼’̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼3̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼9̼%̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.
H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ự̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼
h̼e̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

Không có mô tả.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼”̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼
B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.